Zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneumatik

Společnost Scuderia Praha a.s. zabezpečuje zpětný odběr pneumatik podle § 38 a 38a zákona č. 158/2001 Sb., o odpadech.

Zpětně odebrané pneumatiky jsou po celou dobu jejich uložení na shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích prostředcích, až do okamžiku jejich předání osobě oprávněné k jejich využití nebo odstranění, chráněny před odcizením nebo nežádoucím znehodnocením.

Místo zpětného odběru je označeno a je realizováno v rámci individuálního systému vybraným zaměstnancem společnosti Scuderia Praha a.s.
 
Aktuální seznam míst zpětného odběru:
Provozovna příjmu/servisu Scuderia Praha a.s., Čistovická 1707/98, 163 00 Praha 6
 


 


Objednat

Objednání